Birth of Friedrich’s fourth child, Gustav Adolf, presumably named after the Swedish king Gustav IV Adolf, December 23, 1824